Nové apartmány v Lednici

Technické specifikace

1. Základy

Objekt je založen na základové desce.

2. Svislé konstrukce

Obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic ztracené bednění tl.400mm vyplněných betonem a výztuží . Obvodové zdivo přízemí je z keramických bloků Keratherm 44B Thermo tl.450mm.

Vnitřní mezibytové stěny jsou provedeny sádrokartonové tl.155mm - SDK s dvojitým opláštěním z desek tl.12,5mm na dvojité kovové konstrukci a s vloženou minerální izolací 2x tl.40mm o min.objemové hmotnosti 30kg/m3 a o min.vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw=59dB.

Vnitřní příčky tl.100mm - SDK s dvojitým opláštěním z SDK desek tl.12,5mm na jednoduché kovové konstrukci a s vloženou minerální izolací tl.40mm o min.objemové hmotnosti 30kg/m3 a o min.vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw=50dB.

3. Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonová deska nad suterénem. Strop nad přízemím je tvořen železobetonovými stropními panely.

4. Úpravy povrchů

Vnější - tenkovrstvé systémové probarvené omítky.

Vnitřní - na zdivu dvouvrstvé štukové omítky a keramické obklady v koupelnách.

5. Podlahy

Společné venkovní prostory - betonová dlažba.

WC, koupelna - keramická dlažba.

Pobytové pokoje - laminátová plovoucí podlaha včetně mirelonové podložky.

Terasy - venkovní betonová dlažba.

6. Výplně otvorů

Výplně otvorů plastové - SO 02,SO 03,SO 05 - trojsklo, Ug= 0,6W/m2K.

- SO 01 - dvojsklo, Ug= 1,1 W/m2K.

Vstupní dveře do domu 1.NP - plastové jednokřídlové + pevné zasklení, dveřní křídlo prosklené, fixní část prosklená. Ug= 0,6W/m2K, panikové kování.

Vstupní dveře do suterénu objektu - plastové jednokřídlové částečně prosklené ,Ug= 0,6W/m2K, panikové kování.

Vnitřní vstupní dveře do bytových jednotek - dveře plné hladké do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností, povrchová úprava - CPL laminát, Akácie světlá. Kování - koule -klika, matný nikl, bezpečnostní rozeta a zadlabací zámek pro bezpečnostní vložku FAB, kukátko.

Vnitřní dveře - hladké, plné, do obložkové zárubně , barevný odstín CPL laminát Akácie světlá. Kování klika -klika - matný nikl. Zadlabací zámek pro WC kličku.

Střešní okna - Velux GLL B kyvné se spodním ovládáním. UG= max.1,1 W/m2K. Vnitřní úprava - bílý lak, vnější úprava - lakovaný hliník, barva antracit.

7. Izolace proti vodě

Hydroizolace spodní stavby je navržena ze souvrství asfaltových SBS modifikovaných pásu s vložkou ze sklené tkaniny. Ochranná konstrukce provedena ŽB vanou nebo perimetrickými deskami.

Hydroizolace opěrných stěn je navržena natavením jednoho SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skelné tkaniny.

Izolace v koupelnách - pod dlažby a obklady bude použita stěrková izolace.

8. Izolace tepelné a zvukové

Konstrukce budou vyhovovat ustanovení "ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky" v platném znění (Z2 - 2006).

Podlahy suterénu (1.PP)- pěnový polystyrén.

Podlahy v přízemí (1.NP)a v 2.NP - pěnový polystyrén.

šikmá konstrukce sedlové střechy - pálená střešní krytina,závěsné střešní latě 60x40 mm, kontralatě 60x40mm-vytvoření větrané vzduchové vrstvy, tepelná izolace PIR Bramac Therm Top 160mm nakašírovanou pojistnou hydroizolací z polypropylenu, fólie Bramac Membran 100 2S, bednění z dřevěných hoblovaných desek 20mm, dřevěné krokve 100x160mm.

Pálená střešní krytina, vnitřní šikmý podhled - podbití dřevěných desek - palubky.

9. Zdravotechnika

Rozvody studené + teplé vody - plastové provedení s návlekovou izolací.

zařizovací předměty - počet dle typu apartmánu, WC závěsné (zařizovací předměty budou dle výběru investora).

10. Ústřední vytápění

Pro vytápění objektu jsou použity přímotopné nástěnné elektrické konvektory, v koupelnách topné žebříky.

11. Konstrukce klempířské

Klempířské konstrukce (svody, žlaby, oplechování atiky atd.) z pozinkovaný plech přírodní.

12. Konstrukce zámečnické

Venkovní a vnitřní zábradlí - ocelová žárově pozinkovaná ocelová konstrukce.

13. Schodiště

Schodiště jsou betonová obložená keramickou dlažbou.

14. Obklady a dlažby

Obklady - WC a koupelny do výšky 2020mm, obklady a dlažby (budou dle výběru investora).

15. Malby a nátěry

Vnější nátěry - dle PD.

Vnitřní nátěry - dle PD.

16. Elektroinstalace, slaboproudá instalace

Obytná místnost - dle PD.

Místnost s kuchyňským koutem - dle PD (vypínače i zásuvky barva bílá).

Samostatný zásuvkový okruh pro pračku 16A.

Příprava pro SLP rozvody 1xSTA a 1x WI-FI.

Svítidla na schodišti, ve společných domovních prostorech a technickém a skladovacím zázemí.

17. Vzduchotechnika

Místnosti sociálního zařízení bez možnosti přímého větrání budou odvětrány uměle podtlakovým systémem větrání.